skip to Main Content

Waarom we dit doen

“Er is een cultuur van afzijdigheid ontstaan in Nederland.”

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkelingen, 1998

“Er is een verharding in de samenleving gaande.”

Stichting Tegen Zinloos Geweld, 2015

“Nederlanders vinden het individualisme in de samenleving te ver doorgeschoten en maken zich zorgen over waarden en normen.”

Universiteit van Tilburg, 2018

In Amsterdam vielen in 2018 vijftien doden door geweld. Dat zijn er twee minder dan in 2017. Het aantal gevallen van huiselijk geweld in Amsterdam is het afgelopen jaar met 7 procent toegenomen. Het aantal Amsterdammers dat zich gediscrimineerd voelde, steeg in 2017 naar 15 procent. In 2013 lag dat percentage op 11 procent. Sissen, schelden, elkaar vernederen, beledigen en uitsluiten, negeren, fysiek kwetsen en pijn doen: het zijn volgens allemaal uitingen van geweld die mensen elkaar aandoen. Van volwassen man of vrouw tot kind. Geweld is van alle tijden en altijd zinloos. Minder geweld versterkt ons vertrouwen in elkaar, ons welzijn en onze vrijheid. Geweld tussen mensen is altijd zinloos, maar neemt helaas toe.

Wat doen we

Sta op, kijk niet weg! gaat over veiligheidsbewustzijn. Het is een inkijk in de gevolgen van ongewenste omgangsvormen, intimidaties en geweld. Het gaat ook over onze manier van samenleven en ons streven naar een geweldloze variant daarvan.

Sta op, kijk niet weg! is een artistieke, culturele en wetenschappelijke plek waar we samen met anderen de toenemende verharding in de samenleving willen ombuigen naar veiligheid en betrokkenheid. Met al onze activiteiten willen we mensen bewust(er) maken van hun rol in het ontstaan, bestaan en voorkomen van (sociaal) geweld.

Lees meer

Hoe we dit doen

Sta op, kijk niet weg! organiseert laagdrempelige en sfeervolle evenementen, debatten, lezingen, exposities. Denk aan creatieve, confronterende en inspirerende ontmoetingen tussen mensen die een veilige en vreedzame samenleving nastreven. Denk aan publicaties, theaterstukken, training en voorlichting. Allemaal over verharding en hoe het anders kan. Iedereen is welkom zich aan te sluiten: als fan van onze initiatieven, of met een eigen idee.

Lees meer…

Stichting Sta op, kijk niet weg! dient een algemeen maatschappelijk belang. Donaties en subsidies komen alleen ten goede aan projecten. Er is geen winstoogmerk. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben alleen recht op onkostenvergoeding.

Meld je aan voor een project. Begin een eigen project of doneer.
Doe mee op
jouw manier.

"This will be our reply to violence: to make music more intensely, more beautifully, more devotedly than ever before." (Leonard Bernstein)

Elkaar pijn doen maakt slachtoffers maar ook de daders. Geweld begint bij een woord of een kille daad. Vaak onbedoeld. Wij geloven in mensen. En als wij stoppen met elkaar te kwetsen en te slaan en wij groeiende behoefte hebben om elkaar te ontmoeten en met elkaar mooie, nieuwe dingen op te bouwen, dan ligt er een vrije en fraaie toekomst voor ons allen. Daarom Sta op, kijk niet weg!

Back To Top