skip to Main Content

Onze doelstellingen

Stichting Sta op, kijk niet weg! heeft ten doel:

  • Het bevorderen van afname van fysiek en verbaal geweld in de samenleving.
  • Het helpen terugdringen van grensoverschrijdend, agressief en respectloos gedrag van mensen naar elkaar opdat ieder individu zich binnenshuis en buitenhuis geborgen, veilig en vrij voelt.
  • Het realiseren van een toegenomen beleving van onderlinge verbondenheid,
    herkenning, betrokkenheid, hulpvaardigheid en positieve interactie bij mensen.

Stichting Sta op, kijk niet weg! richt zich op en betrekt alle mensen in de samenleving, van politici en overheid tot burgers, opiniemakers, slachtoffers en daders, kunstenaars, beleidsmakers, hulpverleners, ondernemers, schrijvers, etcetera.

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben alleen recht op onkostenvergoeding.

Back To Top